Doors

A semi-abstract New Art Deco watercolor inspired by a poem of E. Šeputytė

With this artwork I continuing my visual exploration of universal (‘cosmic’) music/rhythm within ourselves. This theme is one of the most important reoccurring themes in my oeuvre.

More artworks from my ‘Painted Musical Compositions’ series >

E. Šeputytė’s poem that inspired the artwork (in Lithuanian):

***
dar vieni vartai
dar vienos durys
dar vienas slenkstis
peržengtas turi būt

dar viena niša
dar vienos durys
dar viena širma
kažkas rankon įkrenta

dar vienas raktas
dar vienos durys
jis senoj skrynioj
dar seniau guli

dar viena sklendė
dar vienų durų
dar kartą rankos
pakelia uždangą

dar vieno sapno
dar vienos durys
dar kartą nuveda
dar vienas tunelis

dar viena menė
dar vienos durys
dar vienas šydas
lieka nenuimtas

dar vieni vartai
dar vienos durys
duryse durelės
o jose raktelis
***

Leave a reply

required*